กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
103
เมื่อวาน
127
เดือนนี้
2,588
เดือนที่แล้ว
4,047
ปีนี้
51,451
ปีที่แล้ว
83,058
 ครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 

นายวิชา อุ่นวรรณธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปฏิมา ขำเจริญ
ครูผู้สอน

นางญาณิศา มีทองคำ
ครูผู้สอน

นางอภิรดา มุขโต
ครูผู้สอน

นายธีทัต ด้วยคุมเกล้า
ครูผู้สอน

นางบุศรา อิ่มทรัพย์
ครูผู้สอน

นางสาวสราญจิตร วงษ์ทองดี
ครูผู้สอน

นางสาวกัญญาพร อุ่นศรี
ครูผู้สอน

นางสุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม
ครูผู้สอน

นางสาวปารวัณ รัตนทองคง
ครูผู้สอน

นางสาววาสนา ล้อมวงษ์
ครูผู้สอน

นายธนพัฒน์ ลิ้มไพบูลย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสร้อยสุณี ม่วงพันธ์
ครูผู้สอน

นางสาวนิชาภา เดชบุญ
ครูผู้สอน

นางรุจจิรัช ภักมี
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718