หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
39
เมื่อวาน
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
22,937
ปีที่แล้ว
49,906
 ครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาศาสาสตร์) 

นายธนพัฒน์ มุขโต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสำเริง พิมพ์พันธุ์
ครูผู้สอน

นางสาวอรภัสสร์ โพธิไพจิตร
ครูผู้สอน

นางกัญญาภัทร คำภิภาค
ครูผู้สอน

นายรังสันติ์ บุญเทียน
ครูผู้สอน

นางสาวนันท์นริญ พิสิฐรัชต์
ครูผู้สอน

นางสาวรษิกา น้ำใจดี
ครูผู้สอน

นางสาวศศิวิมล นาคสุวรรณ
ครูผู้สอน

นายคณิตสรณ์ ใยบัวเอี่ยม
ครูผู้สอน

นางสาวขนิษฐา ปานชา
ครูผู้สอน

นางสาวสาวิตรี ถีระแก้ว
ครูผู้สอน

นางสุธามาศ ทวีศรี
ครูผู้สอน

นางสาวปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวกิ่งกาญจน์ เชวงภักดีเวทย์
ครูผู้สอน

นายวิศรุต ศรีนวล
ครูผู้สอน

นางสาวพิมพิศา สว่างศรี
ครูผู้สอน

นางสาวมนัสนันท์ จันทร์ดิษฐ์
ครูผู้สอน

นางกานต์นรี โพธิ์สกุลหอม
ครูผู้สอน

นางสาวลัชฎาวัลย์ สุริโย
ครูผู้สอน

นายภัทรพล กลั่นคูวัฒน์
ครูผู้สอน

นายณัฐวัตร เอี่ยมวิจารณ์
ครูผู้สอน

นางสาวอนุชธิดา หมวดเชียงคะ
ครูผู้สอน

นางสาวสุชาดา ใจใส
ครูผู้สอน

นางบัณฑิตา เพิ่มพูน
ครูผู้สอน

นางสาวปวีณ์วัสสา เอ็งนิธิธารา
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718