กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
110
เมื่อวาน
150
เดือนนี้
3,304
เดือนที่แล้ว
12,668
ปีนี้
60,337
ปีที่แล้ว
38,408
 พนักงานราชการ/ครูจ้างสอน 

นางสาวสุปวีร์ วิริยวุฒิวงศ์

นางสาวศันสนยี์ ปาเปีย

นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี

นายภานุกูล ชาวเขาดิน
ครูจ้างสอนสังคมศึกษา

นายภิภพ หารสุโพธ์
ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล

นางสาวณัฐชาภัทร เขียวลือ
ครูจ้างสอนคณิตศาสตร์
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718