หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
47
เมื่อวาน
163
เดือนนี้
1,381
เดือนที่แล้ว
5,936
ปีนี้
13,067
ปีที่แล้ว
57,192
 ครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 

นางประภาเพ็ญ ชูประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายนิทัศน์ เอี่ยมสอาด
ครูผู้สอน

นางสาวมณีรัตน์ พรหมใจรักษ์
ครูผู้สอน

นายเทวัญ ศรีพัชรมงคล
ครูผู้สอน

นางบุญปลูก เขียนดี
ครูผู้สอน

นางรัตนา นวีภาพ
ครูผู้สอน

นายยุทธนา อิ่มทรัพย์
ครูผู้สอน

นางสาวสวลี มะยุรา
ครูผู้สอน

นางสาวอรนุช ซาบุตร

นางณัฐหทัย เรือนทอง
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718