หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
47
เมื่อวาน
125
เดือนนี้
3,683
เดือนที่แล้ว
2,612
ปีนี้
22,044
ปีที่แล้ว
44,742
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ยุทธนา อิ่มทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

มณีรัตน์ พรหมใจรักษ์
ครูผู้สอน

บุญปลูก เขียนดี
ครูผู้สอน

สวลี มะยุรา
ครูผู้สอน

ณัฐหทัย เรือนทอง
ครูผู้สอน

อุบลวรรณา พันธ์ปาน
ครูผู้สอน

ส.สยมภู จุ้ยทอง
ครูผู้สอน

ศศิภัสสร อินทร์ใจเอื้อ
ครูผู้สอน

ประพันธุ์ น้อยอุทัย
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718