กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
461
เมื่อวาน
744
เดือนนี้
2,979
เดือนที่แล้ว
2,889
ปีนี้
73,575
ปีที่แล้ว
38,408
 ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 

นายธงชาญ ภูฆัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุพล อุทรทวิการ ณ อยุธยา
ครูผู้สอน

นายเกษม มีสง่า
ครูผู้สอน

นายธนัช อินทแสน
ครูผู้สอน

นายจตุพร เคนผาพงษ์
ครูผู้สอน

นางสาวทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718