กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
41
เมื่อวาน
121
เดือนนี้
1,611
เดือนที่แล้ว
4,010
ปีนี้
59,465
ปีที่แล้ว
83,058
 ครูกลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายณรงค์เดช สุนทรเนตร
ครูผู้สอน

นางสาวอรุณี อรเอี่ยม
ครูผู้สอน

นางคำศรี สร้อยสุวรรณ์
ครูผู้สอน

นางสาวอรทัย แต่งงาม
ครูผู้สอน

นายธนัทพล คุณาวิศรุต
ครูผู้สอน

นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา
ครูผู้สอน

นางสาวสำเนียง อรุณรุ่ง
ครูผู้สอน

นายสนชัย ศรีโมรา
ครูผู้สอน

นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน
ครูผู้สอน

นางสาวถิรดา สังข์วรรณะ
ครูผู้สอน

นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์
ครูผู้สอน

นางสาวกนกร ไร่คลองครุ
ครูผู้สอน

นางทัศนารินทร์ นกสกุล
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718