หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
22
เมื่อวาน
87
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
3,427
ปีนี้
47,942
ปีที่แล้ว
59,252
 ครูกลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

นางสาวชนิดา ลิมป์รัชดาวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางคำศรี สร้อยสุวรรณ์
ครูผู้สอน

นางสาวอรทัย แต่งงาม
ครูผู้สอน

นายธนัทพล คุณาวิศรุต
ครูผู้สอน

นายอาศเรศ กุญชร ณ อยุธยา
ครูผู้สอน

นางสาวสำเนียง อรุณรุ่ง
ครูผู้สอน

นายสนชัย ศรีโมรา
ครูผู้สอน

นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน
ครูผู้สอน

นางสาวถิรดา สะราคำ
ครูผู้สอน

นางสาวนรีรัตน์ คงชาตรี

นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์
ครูผู้สอน

นางสาวกนกร ไร่คลองครุ
ครูผู้สอน

นางทัศนารินทร์ นกสกุล
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718