กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
41
เมื่อวาน
121
เดือนนี้
1,611
เดือนที่แล้ว
4,010
ปีนี้
59,465
ปีที่แล้ว
83,058
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน/ครูหอพัก 

นางสาวสานิตย์ คงปรีพันธ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางลัลน์นลิต แย้มดีเลิศ
เจ้าหน้าที่ห้องกิจการนักเรียน

นางสาววิไลวรรณ พลเสน
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

นางสาวพนิดา สุวรรณเวช
เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการ

นายนัฐพล ชัยทัศน์

นางนิภา ขับอาสา

นายนัฐวุฒิ ทัพหนุน
ครูหอพักนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.พิสิษฐ์ หยองอนุกูล
ครูหอพักนักเรียน

นางสาววาสิตา มีทองคำ
ครูหอพักนักเรียน

นางสาวกชพร ปาลพันธุ์
เจ้าหน้าที่ห้องธุรการ
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718