หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
33
เมื่อวาน
87
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
3,427
ปีนี้
47,942
ปีที่แล้ว
59,252
 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

นางบังอร จำปาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสาวสำเรียง บัวนาค
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ เอกลาภ
ครูผู้สอน

นางสาวธันยสร ศรีธัญญา
ครูผู้สอน

นางสาวผกากรอง เอี่ยมปั้น
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ์
ครูผู้สอน

นายเฉลิมยศ ญาดี
ครูผู้สอน

นางสาวกรรณิการ์ ขุมทอง
ครูผู้สอน

นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ
ครูผู้สอน

นางสาวชมพูนุท หาญทนงค์
ครูผู้สอน

นางสาวสุภาพร ภู่พุดตาล
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718