กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
104
เมื่อวาน
127
เดือนนี้
2,588
เดือนที่แล้ว
4,047
ปีนี้
51,451
ปีที่แล้ว
83,058
 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

นางบังอร จำปาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางนวพร จุยประเสริฐ
ครูผู้สอน

นางสาวเบญญา สุขาทิพยพันธุ์
ครูผู้สอน

นางสาวธันยสร ศรีธัญญา
ครูผู้สอน

นางกานต์รวี ชูกิตติกุล
ครูผู้สอน

นางสาวสำเรียง บัวนาค
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ เอกลาภ
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐวดี ธาตุดี
ครูผู้สอน

นางสาวผกากรอง เอี่ยมปั้น
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ์
ครูผู้สอน

นายเฉลิมยศ ญาดี
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718