หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
65
เมื่อวาน
163
เดือนนี้
1,381
เดือนที่แล้ว
5,936
ปีนี้
13,067
ปีที่แล้ว
57,192
 ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

นางบังอร จำปาเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางนวพร จุยประเสริฐ
ครูผู้สอน

นางสาวธันยสร ศรีธัญญา
ครูผู้สอน

นางกานต์รวี ชูกิตติกุล
ครูผู้สอน

นางสาวสำเรียง บัวนาค
ครูผู้สอน

นายอาทิตย์ เอกลาภ
ครูผู้สอน

นางสาวณัฐวดี ธาตุดี
ครูผู้สอน

นางสาวผกากรอง เอี่ยมปั้น
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณษา พวงวงษ์
ครูผู้สอน

นายเฉลิมยศ ญาดี
ครูผู้สอน
 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718