นายสญชัย ผลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

GTranslate
English Chinese (Simplified) Japanese Korean Thai

PostHeaderIcon ข่าวกิจกรรม

PostHeaderIcon รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนคณิตศาสตร์

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะดำเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอนคณิตศาสตร์
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Last Updated (Thursday, 11 December 2014 08:27)

 

PostHeaderIcon แจ้งประชุมครู เดือนตุลาคม 2557

แจ้งคุณครูทุกท่านประชุมพร้อมกันที่ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น

 

PostHeaderIcon ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2557

ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2557
ม.1 http://www.4shared.com/office/A-7YzkZzce/1_online.html
ม.2 http://www.4shared.com/office/WTEw-cmJba/2_online.html
ม.3 http://www.4shared.com/office/wYSNywGzba/3_online.html
ม.4 http://www.4shared.com/office/EzBC7HDsba/4_online.html
ม.5 http://www.4shared.com/office/xSUhQwiEba/5_online.html
ม.6 http://www.4shared.com/office/pBms_9Atce/6_online.html

Last Updated (Tuesday, 21 October 2014 09:05)

 
More Articles...

PostHeaderIcon ข่าวการศึกษาและเทคโนโลยี

Loginลิ้งหน่วยงานราชการ
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner