หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
39
เมื่อวาน
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
22,937
ปีที่แล้ว
49,906
ประกาศขอเรียกเพิ่มเติมนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลำดับที่ 63-74 ให้มารายงานตัวในวันที่ 11 เมษายน 2561
เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง 121
      ตามประกาศของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนเพื่มเติมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ลำดับที่ 1-62 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีนักเรียนสละสิทธิ์

      ทางโรงเรียนจึงขอเรียกเพิ่มเติม ลำดับที่ 63-74ให้มารายงานตัวในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง 121 ( เอกสารที่ต้องมาในวันรายงานตัว)

1. สำเนา ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ฉบับจบการศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้น (ของนักเรียน, และของบิดา มารดา)
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 ใบ
รายชื่อนักเรียนเพื่มเติมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 >>คลิกที่นี่<<
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718