หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
44
เมื่อวาน
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
22,937
ปีที่แล้ว
49,906
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครู และผู้สนับสนุนการศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านต้อนรับ

ผู้อำนวยการวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
และ
รองผู้อำนวยการศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์

ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718