กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
40
เมื่อวาน
154
เดือนนี้
1,778
เดือนที่แล้ว
3,346
ปีนี้
23,300
ปีที่แล้ว
0
คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครอง ครู และผู้สนับสนุนการศึกษา
เครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านต้อนรับ

ผู้อำนวยการวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
และ
รองผู้อำนวยการศุภ์พัฒนิยา ปรีดิวรารัตน์

ในโอกาศย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-497715 FAX 035-494718