กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
3
เมื่อวาน
124
เดือนนี้
3,176
เดือนที่แล้ว
9,218
ปีนี้
33,916
ปีที่แล้ว
0
รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน  ประจำปี 2560

1.  นายสญชัย   ผลวงษ์   ผู้จัดการทีม
2.  นายธงชาญ   ภูฆัง ผู้ฝึกสอน
3.  นางสาวบังอร วรรณประภา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4.  นายมงคล เปี่ยมสมุท ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

รายชื่อนักกีฬา
1. นางสาวศันสนีย์ สูงยิ่ง ม.4/9
2. นางสาวภัททิรา สุขโข ม.5/9
3. นางสาวอัญชลี สุริยัญ ม.5/9
4. นางสาวนาถชนก สืบชาติ ม.5/9
5. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ ม.6/5
6. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร ม.6/5
7. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย ม.6/5
8. นางสาวศิริญา ระวิ ม.6/6
9. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ ม.6/6
10. นางสาวชัชชุอร โมกศรี ม.6/6
11. นางสาวอารีย์ จันระดา ม.6/6
12. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข ม.6/6
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-497715 FAX 035-494718