หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
36
เมื่อวาน
107
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
4,667
ปีนี้
22,937
ปีที่แล้ว
49,906
รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลธนาคารโรงเรียน  ธนาคารออมสิน  ประจำปี 2560

1.  นายสญชัย   ผลวงษ์   ผู้จัดการทีม
2.  นายธงชาญ   ภูฆัง ผู้ฝึกสอน
3.  นางสาวบังอร วรรณประภา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
4.  นายมงคล เปี่ยมสมุท ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

รายชื่อนักกีฬา
1. นางสาวศันสนีย์ สูงยิ่ง ม.4/9
2. นางสาวภัททิรา สุขโข ม.5/9
3. นางสาวอัญชลี สุริยัญ ม.5/9
4. นางสาวนาถชนก สืบชาติ ม.5/9
5. นางสาวกชกร ทรัพย์สืบ ม.6/5
6. นางสาวนัทธภรณ์ ชารีพร ม.6/5
7. นางสาวนิลุบล เดชธงไชย ม.6/5
8. นางสาวศิริญา ระวิ ม.6/6
9. นางสาวยุพารัตน์ ฟ้อนบำเรอ ม.6/6
10. นางสาวชัชชุอร โมกศรี ม.6/6
11. นางสาวอารีย์ จันระดา ม.6/6
12. นางสาวสุมาลี ยิ่งศรีสุข ม.6/6
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718