หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
229
เมื่อวาน
223
เดือนนี้
3,394
เดือนที่แล้ว
4,162
ปีนี้
25,917
ปีที่แล้ว
44,742

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

พระราชกฤษฎีกา

หนังสือเวียนต่าง ๆ

ประกาศ

แนวคำวินิจฉัย ของ ก.ค.ศ.

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กฎหมาย ข้อบังคับ เกี่ยวกับกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

กฎหมายอื่น ๆ

ความเห็นทางกฎหมาย

บทความวิชาการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718