แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
Chania

รายงานผลการประกวด แข่งขัน กิจกรรมกาญจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

สรุปเหรียญรางวัล Chania

*** คลิกที่จำนวนเหรียญเพื่อดูรายการ ***
*** คลิกที่หัวข้อตารางเพื่อเรียงลำดับตามหัวข้อ ***
โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง รวม
กภ.กระบี่ 134 137 137 408
กภ.กาฬสินธุ์ 0 0 0 0
กภ.ฉะเชิงเทรา 0 0 0 0
กภ.ชัยภูมิ 0 0 0 0
กภ.นครปฐม 147 118 118 383
กภ.สุพรรณบุรี 0 0 0 0
กภ.สุราษฎร์ธานี 118 118 123 359
กภ.อุทัยธานี 0 0 0 0
กภ.เพชรบูรณ์ 0 0 0 0
เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 0 0 0 0
ดูทุกรายการที่แข่งขันแล้วทั้งหมด คลิกที่นี่
เลือกดูรายการที่แข่งเสร็จแล้วทีละรายการ

รางวัลเพิ่มเติม

การประกวดวงดนตรี สตริง

1. รางวัล มือกีตาร์ยอดเยี่ยม กภ.กาฬสินธุ์
2. รางวัล มือเบสยอดเยี่ยม กภ.สุพรรณบุรี
3. รางวัล มือกลองยอดเยี่ยม กภ.ชัยภูมิ
4. รางวัล นักร้องนำยอดเยี่ยม กภ.กาฬสินธุ์

การประกวดวงดนตรี สตริง

1. กอล์ฟ อดีตผู้บริหาร
อันดับที่ 1 นายชัชนรงค์ เทียนสีม่วง จ.เพชรบุรณ์
อันดับที่ 2 นายเผด็จ โพธิ์อ้น จ.สุพรรณบุรี
2. กอล์ฟ ครู - ผู้บิรหารปัจจุบัน
อันดับที่ 1 นายจงรัก เกตแค ผอ.กภ.เพชรบูรณ์
อันดับที่ 2 นายจักรกฤษณ์ ตะรกูลอินทร์ รอง.ผอ.กภ.อุทัยธานี
อันดับที่ 3 นายชัชนท รีรมย์ ครู กภ.พช.เพชรบุรณ์
3. กอล์ฟ ผู้เกียรติ
อันดับที่ 1 นายประพันธ์ เกียตริเผ่า ผู้มีเกียรติ จ.อุทัยธานี

ประชาสัมพันธ์ Chania

Chania Chania

กำหนดการ Chania

Chania Chania Chania
view Hit Web Stats Power by KruTingTong ^_^