กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
45
เมื่อวาน
78
เดือนนี้
1,663
เดือนที่แล้ว
3,844
ปีนี้
38,390
ปีที่แล้ว
83,058
รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ปีที่ 4
ประจำปี การศึกษา 2561
โรงเรียนกาญจนาภิิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
--- ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2561
ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด การรับ ม.1 คลิกที่นี่
--- ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี การศึกษา 2561
ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด การรับ ม.4 คลิกที่นี่

*********************************************
ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัคร

*********************************************
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718