หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
•  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
•  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
วันนี้
17
เมื่อวาน
102
เดือนนี้
5,229
เดือนที่แล้ว
2,423
ปีนี้
26,577
ปีที่แล้ว
59,252

รายชื่อนักเรียนคะแนนโอเน็ตตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป
แยกตามรายวิชา ปีการศึกษา 2560
          คณิตศาสตร์
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
             นายผู้นำ แซ่เล้า 96.80
             นายสุรเดช ปานหว่าง 96.00
             นายธรณ์ นูมหันต์ 96.00
             นายไทศิลป์ อิวากิ 92.80
             น.ส.ณัฐรดา ทองหวาน 90.40
             น.ส.ณัฐนภา ทองหวาน 90.40
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
             นายพีรวัส กังสวัสดิ์ 100.00
             น.ส.พรญาณี ประเสริฐ 97.50
             นายเศรษฐ์ ภูภักดิ์ 95.00
             นายภควัชร์ ศุภพินิจ 95.00
             นายเมธี โพธิเจริญ 92.50
             นายปราณนต์ พิมพ์พันธุ์ 90.00
             นายภาณุพงษ์ สุขมาก 90.00
             นายปฏิพล จิวัฒนไพบูลย์ 90.00
             นายภูษิต วัฒนา 90.00

          ภาษาไทย
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
             น.ส.กนกพร อิสสะอาด 96.80

          ภาษาอังกฤษ
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
             นายสิรวิชญ์ เกิดสินธ์ชัย 94.00
             นายผู้นำ แช่เล้า 94.00
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
             นายภูษิต เตียววิไล 95.00

          สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
             น.ส.มนสิณีย์ โพธิรัตน์ 92.00
             นายไทศิลป์ อิวากิ 90.00
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035-494715 FAX 035-494718